Anketarska aplikacija
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku i jedan kandidat serversku stranu.

Napraviti anketarsku veb aplikaciju. Ona treba da sa servera koji je realizovan kao SOAP ili REST server preuzima sve ankete koje su aktuelne. Popunjena anketa treba da pozivom drugih metoda servisa vraća rezultate ankete na server. Pitanja na anketama imaju sledeće osobine:

Predvideti upload slike kao i generalni komentar koji nije pokriven

Aplikacija mora imati sledeće osobine:

Serverska strana treba da obezbedi okruženje u kom će biti moguće definisati nove ankete sa svim svojim osobinama (period važnosti, pitanja…). Takođe, serverska strana treba da obezbedi API za čitanje definisanih anketa i za upis rezultata anketa. Serverska strana treba da ima sledeće osobine: